ข่าวแจ้งสื่อมวลชน และข่าวจากสิ่งพิมพ์

  • เจาะลึกตลาดฟิล์มไบแอคเซียลลี ออเรียนเต็ด ของบริษัท เอ.เจ.พลาท์ จำกัด (มหาชน)
  • เอ.เจ. พลาสท์ จับมือ BASF ประเทศเยอรมนี พัฒนานวัตกรรมฟิล์มพีซีอาร์ บีโอพีเอ