กิจกรรมเพื่อสังคม

 • AJ PLAST มอบ ขนม และน้ำดื่ม ให้กับ สนง.สาธารณสุขอำภอศรีราชา จ.ชลบุรี

   

 • บริจาคโลหิต ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

   

 • ร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

   

 • ร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐิน

   

 • ร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐิน

   

 • โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2565

   

 • สนันสนุนขนม น้ำดื่ม และของว่าง / เครื่องสแกน

   

 • สนันสนุนขนม น้ำดื่ม และของว่าง / เครื่องสแกน

   

 • โครงการรักษ์ต้นไม้ ตามรอยเศรฐกิจพอเพียง ปลูกป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2565

   

 • กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 การนิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง

   

 • มอบเงินจัดกิจจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบล เขาคันทรง

   

 • ช่วยเหลือศูนย์พักคอย และ สนับสนุนสนามกีฬา เยาวชน เขาคันทรง จ.ชลบุรี

   

 • กิจกรรมวันทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 2565

   

 • บริจาคอุปกรณ์อิเลคทรอนิคใช้แล้ว ให้กับมูลนิธิกระจกเงา

   

 • มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา

   

 • มอบขนม-กระเช้าให้กับ กรมศุลกากรท่าเรือแหลมฯ

   

 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2565

   

 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา

   

 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2565

 • ทำบุญปีใหม่ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด(มหาชน)