กิจกรรมเพื่อสังคม

  • สนับสนุน หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และขนม

     

  • กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

     

  • กิจกรรมรณรงค์ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย วัดไข้ก่อนเข้าโรงงาน

     

  • สมทบทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สร้างโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร