ประวัติบริษัท


 

 

 

เอ.เจ พลาสท์ ผู้ผลิตฟิล์มพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ชนิด Biaxially Oriented ด้วยคุณภาพและมาตราฐานระดับสากล รวมทั้งยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วนเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับการผลิต,การควบคุมคุณภาพ และการวิจัยพัฒนาเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า


บริษัทได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยมีฐานการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง บนเนื้อที่ 40 ไร่ และได้รับสิทธิ์การส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม (BOI) สำหรับพื้นที่โซน 3 (ชลบุรี) บริษัทสามารถเสนอสินค้าได้ครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ประกอบด้วย .

 
1. Biaxially Oriented Polypropylene film (BOPP)
2. Biaxially Oriented Polyester film (BOPET)
3. Biaxially Oriented Polyamide film (BOPA)
4. Biaxially Oriented Polylactic acid film (BOPLA)
5. Metallized BOPP film (MPP)
6. Metallized BOPET film (MPT)
7. Metallized BOPA film (MPA)

ด้วยคำสั่งการผลิตจากเดิม 117,000ตัน บริษัทได้ทำการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเป็น  285,000 ตัน ในปี พ.ศ 2561  ประกอบด้วย

PRODUCTS PER YEAR
BOPP film 136,000  metric tons
BOPET film   64,000  metric tons
BOPA film   30,000  metric tons
BOPLA film     5,000  metric tons
CPP film   16,000  metric tons
Metallized film   28,000  metric tons
Coated film       6,000  metric tons

ตลอด 27 ปีในอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อบรรจุภัณฑ์ บริษัทได้ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและ ยั่งยืนอันเป็นผลให้ได้รับการสนับสนุนอย่างดีทั้งจากลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ จนมีฐานลูกค้าในทุกทวีปทั่วโลก.


  .