ประวัติบริษัท


 

 

 

เนื่องจากโลกในปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่มีการแข่งขันมากขึ้น บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จึงได้นําความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และความรู้ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและเพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตฟิล์ม Biaxially-Orientedซึ่งได้รับมาตรฐานคุณภาพระดับสากล โดยใช้ ประสบการณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้า

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร โรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มีพื้นที่กว่า 16 เอเคอร์ และได้รับสิทธิพิเศษด้านการส่งเสริมการขายจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโซน 3 ของจังหวัดชลบุรี

 

 

 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีหลากหลายชนิด รายละเอียด ดังนี้

1. ฟิล์ม Biaxially Oriented Polypropylene (ฟิล์ม BOPP)
2. ฟิล์ม Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (ฟิล์ม BOPET)
3. ฟิล์ม Biaxially Oriented Polyamide (ฟิล์ม BOPA)
4. ฟิล์ม Biaxially Oriented Polylactic acid (ฟิล์ม BOPLA )
5. ฟิล์ม Metallized BOPP (ฟิล์ม MPP)
6. ฟิล์ม Metallized BOPET (ฟิล์ม MPT)
7. ฟิล์ม Metallized BOPA (ฟิล์ม MPA)

เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงที่มีความสามารถในการผลิตความเร็วสูง ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ มีกำลังผลิตถึง 324,500 เมตริกตันต่อปี

ผลิตภัณฑ์ กำลังการผลิตต่อปี
ฟิล์ม BOPP  148,000 เมตริกตัน
ฟิล์ม BOPET 107,000 เมตริกตัน
ฟิล์ม BOPA   30,000 เมตริกตัน
ฟิล์ม CPP   16,000 เมตริกตัน
ฟิล์ม Metallized   23,500 เมตริกตัน

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจกว่า 36 ปี บริษัทฯ ได้สร้างความมั่นใจในการเติบโตและความมั่นคงในการดำเนินงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นอย่างดี รวมทั้ง ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งช่วยให้บริษัทประสบความสําเร็จอย่างมากในด้านการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานระดับสากล และสามารถขยายตลาดไปได้ทั่วโลกslot deposit pulsa tanpa potongan

 


  .