กลยุทธ์ของบริษัทฯ

 

มาตรฐานคุณภาพระดับสากล

บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ ให้ความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์ที่หลาหลาย เพื่อให้ตอบสนองต่อทิศทางและความต้องการของตลาด โดยในปัจจุบัน มีความต้องการผู้ผลิตที่มีเสถียรภาพสูง รวมทั้ง มีการพัฒนาระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ พัฒนาระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 GHP และ HACCP อีกทั้ง ยังกำลังดำเนินการพัฒนามาตรฐาน ISO 14001:2015 และ FSSC 22000 ตามลำดับ เครื่องจักรของบริษัทฯ ได้รับการเลือกใช้เทคโนโลยีจากผู้ผลิตชั้นนำ เช่น BRUECKNER, KAMPF, ATLAS, FUTEC เป็นต้นซึ่งได้รับการดูแลและจัดการ โดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในการควบคุมและปรับปรุง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

 

ราคาผลิตภัณฑ์ที่สมเหตุสมผลใน

การแข่งขันระดับโลก นอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้ว ราคายังเป็นปัจจัยหลัก ที่ต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม โดยบริษัทฯ เสนอคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ซึ่งประกอบกับการลดของเสีย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

 

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงการเติบโตไปพร้อมๆ กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และคำนึงถึงมาตรฐานระดับสากล เครื่องจักรที่มีคุณภาพ ราคาที่เหมาะสม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่หลากหลาย ภายใต้ทีมงานที่พร้อมให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย

 

การบริการครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 

เนื่องจากความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ในแต่ละภูมิภาค บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการบริการครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

 • 1. ฟิล์ม BOPP
  Biaxially Oriented Polypropylene film
 • 4. MPP
  Metallized BOPP film
 • 2. ฟิล์ม BOPET
  Biaxially Oriented Polyester film 
 • 5. MPT
  Metallized BOPET film
 • 3. ฟิล์ม BOPA
  Biaxially Oriented Polyamide film 
 • 6. MPA 
  Metallized BOPA film