กลยุทธ์

คุณภาพระดับมาตราฐานสากล

บริษัทฯได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูง และมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ตามทิศทางความต้องการของตลาดในปัจจุบันที่ต้องการผู้ผลิต ที่มีความมั่นคง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯจึงได้พัฒนาระบบบริหารการจัดการตามมาตราฐาน ISO – 9001 : 2000 และมาตราฐานสุขอนามัย GMP และเลือกใช้เครื่องจักรเทคโนโลยีสูงสุด จากผู้ผลิตเครื่องจักรชั้นนำ ได้แก่ BRUECKNER, KAMPF, ATLAS, APPLIED FILM, GVE, FUTEC เป็นต้น ซึ่งบริหารการบำรุงรักษาโดยวิศวกรชาวเยอรมันที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ทั้งหมดนี้ก็เพื่อรักษาการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

 ราคาที่เหมาะสม

ในการแข่งขันระดับโลกนอกจากคุณภาพแล้ว ราคายังเป็นปัจจัยหลักที่ต้องบริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดเวลา บริษัทฯจึงให้ความสำคัญยิ่งยวดต่อการบริหารต้นทุน ลดการสูญเสีย รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

บริหารสินค้าครบวงจร 

ด้วยความต้องการของลูกค้าทีหลากหลายตามแต่ละภูมิภาค บริษัทฯจึงดำเนินนโยบายสร้างการบริการด้วยสินค้าที่ครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ด้วย :

 • 1. BOPP
  Biaxially Oriented Polypropylene
 • 5. MPP
  Metallized BOPP film
 • 2. BOPET
  Biaxially Oriented Polyester film 
 • 6. MPT
  Metallized BOPET film
 • 3. BOPA
  Biaxially Oriented Polyamide film 
 • 7. MPA 
  Metallized BOPA film

4. BOPLA 
Biaxially Oriented Polylactic acid film

 

มุ่งสร้างความพึงพอใจของลูกค้า 

บริษัทฯตระหนักอย่างยิ่งในการเติบโต ร่วมกันกับคู่ค้า บนพื้นฐานของความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า บนพื้นฐานของการบริหารระดับมาตราฐานระดับสากล, เครื่องจักรคุณภาพสูง, ราคาที่เหมาะสมด้วยสินค้าที่ครบวงจร ภายใต้ทีมงานที่พร้อมให้การบริการทั้งก่อนและภายหลังการขาย