พิธีเปิดโรงงานใหม่ ณ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5 จังหวัดชลบุรี


พิธีเปิดโรงงานใหม่ ณ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5 จังหวัดชลบุรี


เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จํากัด (มหาชน) ได้เปิดตัว BOPP อีกสายอย่างเป็นทางการที่โรงงานแห่งใหม่ในปิ่นทอง โครงการนี้ดําเนินการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มความสามารถพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดด้วยฟิล์มคุณภาพสูงและนวัตกรรมของเรา ในพิธีเปิดนี้ทีม Bruckner ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดของเรา ขอขอบคุณสําหรับการเข้าร่วมและการสนับสนุนทั้งหมดที่ทีม Bruckner มีให้ทาง เอ.เจ.พลาสท์ เสมอมา