สมัครงาน

ตำแหน่ง

A.J. Plast Public Company Limited

95 Thakarm Rd., Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand

E-mail to : export@ajplast.co.th
โทร. : (662) 415-0035
โทรสาร. : (662) 415-3795 , (662) 415-1211

PROGRAMMER/DEVELOPER (1 Position)

คุณสมบัติผู้สมัคร (ประกาศเมื่อ 7 มี.ค. 2565)

 • วุฒิปริญญาตรี, อายุ 22 - 28
 • มีประสบการณ์ 0 - 5 ปี หรือ ผู้ที่มีใจรักในการเขียนโปรแกรม (ยินดีรับ น.ศ. จบใหม่)
 • มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมภาษา C#, Java, หรือ Javascript
 • มีความรู้ในระบบฐานข้อมูล MySQL หรือ SQL Server และสามารถประยุกต์ใช้งานได้
 • มีความคิดนอกกรอบ และ มีทัศนคติ "ทำได้"
 • มีการทักษะในการแก้ปัญหา เป็นมิตร ทำงานเป็นทีม และ หาความรู้อยู่เสมอ
 • มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์ และ บุคคลิกภาพที่ดี

ผลประโยชน์

 • ทำงาน 5 วัน ต่อสัปดาห์
 • ประกันสุขภาพ และ ค่าเดินทาง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม, โบนัสตามผลงาน
 • ทำงานที่ สำนักงานใหญ่ ถนนท่าข้าม (พระราม 2), เวลาปฏิบัติงาน: 08.00 - 18.00.

โปรดส่งประวัติของท่านมาที่ E-mail: sarawut_n@ajplast.co.th