แผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์

แผ่นพับ

บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ ได้มีการจัดทำแผ่นพับสำหรับแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

     สื่อประชาสัมพันธ์

 


  • A.J. Plast snapshot
  • โบรชัวร์บริษัทฯ