กิจกรรมเพื่อสังคม

 • มอบกระเช้าปีใหม่ 2564

   

 • สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและเฝ้าระวังโควิด-19

   

 • โครงการ”บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช้แล้ว”

   

 • สนับสนุนขนม ให้ทีมฟุตบอล LEAM CHABANG EN-TECH F.C. ACADEMY

   

 • กิจกรรมรณรงค์ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย วัดไข้ก่อนเข้าโรงงาน

   

 • โครงการ รักพ่อ รักษ์ต้นไม้ ตามรอยเศรฐกิจพอเพียง

   

 • ร่วมแบ่งปันอาหารให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19

   

 • มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19

   

 • มอบแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับพนักงานทุกคนของบริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด(มหาชน)

   

 • มอบแอลกอฮอล์ล้างมือและขนม ให้กับสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

   

 • มอบแอลกอฮอล์ล้างมือและขนม ให้กับสำนักงานสาธารณะสุข จังหวัดชลบุรี

   

 • โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

   

 • ตลาดนัด “เอ.เจ.” โครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน

   

 • กิจกรรมวันวิชาการ "Learn Love Live Like at |En-Tech" วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

   

 • กิจกรรมรณรงค์ การล้างมือ / สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันไข้หวัด-ไวรัสโคโรน่า

   

 • มาตรการป้องกัน ไวรัสโคโรน่า

   

 • งานทำบุญ และสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

   

 • วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

   

 • มอบกะเช้าปีใหม่ ประจำปี 2563

 • โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบันไดอาคารเรียนโรงเรียนวัดแหลมฉบัง

   

 • พิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาว ดาวเดียว ประจำปี 2562)