กิจกรรมเพื่อสังคม

พิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาว ดาวเดียว ประจำปี 2562)

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการประกอบด้วย ภาครัฐ ส่วนท้องถิ่น และชุมชนรอบนิคมฯ เข้าตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม เอ.เจ.พลาสท์ เป็นหนึ่งใน 6 โรงงานจากนิคมฯแหลมฉบัง
และเป็นหนึ่งใน 44 โรงงาน จากทั่วทุกนิคมในภาคตะวันออกที่ได้รับการคัดเลือก ประกอบด้วย ชลบุรี ,ระยอง และฉะเชิงเทรา
ทั้งนี้เราจะยังคงมุ่งมั่นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่ออุตสาหกรรมสีเขียวต่อไปในอนาคต