กิจกรรมเพื่อสังคม

สนับสนุนหลอดพลาสติกสำหรับใส่น้ำยา ให้แก่โครงการวิจัยการพัฒนาระบบของชุดตรวจแบบรวดเร็วสำหรับคัดกรองการติดเชื้อโคโรนาไวรัส

วันที่ 1 กันยายน 2564

คุณกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ เป็นผู้แทนบริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนการผลิตชุดตรวจ NanoCOVID-19 Antigen Rapid Test (Professional Use) โดยมอบหลอดพลาสติกสำหรับใส่น้ำยา (Plastic tube) จำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในสถานพยาบาล