กิจกรรมเพื่อสังคม

มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง AIRVO 2 จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี