กิจกรรมเพื่อสังคม

มอบของว่าง น้ำดื่ม ให้ศูนย์พักคอย สโมสรตำรวจ

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

คุณกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบของว่าง และน้ำดื่ม ให้ศูนย์พักคอย สโมสรตำรวจ โดยมีพลตำรวจตรี วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ และคณะ เป็นผู้แทนรับ ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่