กิจกรรมเพื่อสังคม

สนับสนุนขนม ของว่าง ให้แก่ประกันสังคมศรีราชา

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564

บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ ได้สนับสนุนขนม ของว่าง จำนวน 9 ลัง  ให้แก่ประกันสังคมศรีราชา