กิจกรรมเพื่อสังคม

สนับสนุน หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และขนม

19  พฤษภาคม  2564

บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุน หน้ากากอนามัย จำนวน 60 กล่องแอลกอฮอล์ 5 ลิตร จำนวน 20 แกลลอน และขนมจำนวน 10 ลัง เพื่อจัดสรรให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี โดยมอบให้สำนักงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายอภิรัตน์กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับมอบ

และสนับสนุน หน้ากากอนามัย จำนวน 60 กล่องแอลกอฮอล์ 5 ลิตร จำนวน 3 แกลลอน และขนมจำนวน 2 ลัง เพื่อจัดสรรให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรีโดยมอบให้เทศบาลเมือแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสวัสดิ์  หอมปลื้มรองนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้รับมอบ