กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

9  มีนาคม 2564

บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกิจกรรมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง / รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตขึ้น  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

ทั้งนี้ บมจ. เอ.เจ.พลาสท์ มีพนักงานกิจกรรม บริจาดโลหิตครั้งนี้  จำนวน 16 คน