กิจกรรมเพื่อสังคม

สมทบทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สร้างโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร

12 มกราคม 2564  

คุณกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) และรองประธานงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท  เพื่อนำไปสมทบทุนในการสร้างโรงพยาบาลสนาม รองรับแรงงานที่ป่วยและติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร

โดย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธาน ส.อ.ท. และประธานงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท.  เป็นผู้รับมอบ