กิจกรรมเพื่อสังคม

16 พฤศจิกายน 2556 เติมฝันปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 5

บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการ เติมฝันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 5 โดยโครงการได้จัดที่ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว   และมอบทุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2556