กิจกรรมเพื่อสังคม

3 พฤศจิกายน 2556 วัดมเหยงค์

บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน) มอบเศษทองแดงให้วัดมเหยงคณ์ เพื่อทำฉัตรมหาอุโบสถ จำนวน 8,680 กิโลกรัม เป็นเงินประมาณ 1,388,000 บาท และการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556