กิจกรรมเพื่อสังคม

21 มิถุนายน 2556 โครงการสัตว์น้ำ

บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ-ป่าชายเลน เพื่อคืนชีวิตกุ้ง หอย ปู ปลา ลงสู่ทะเล เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2556 และร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ โครงการป่าชายเลน ชุมชนบ้านแหลมฉบัง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2556