กิจกรรมเพื่อสังคม

1 มกครคม 2556 มอบขนมงานวันเด็ก

บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กและมอบขนมเพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กแก่สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556