กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบันไดอาคารเรียนโรงเรียนวัดแหลมฉบัง